Help us by showing ads or become a Fan
You're blocking our ads. If you don't want our ads please become a Premium user. Because without Ads and/or Premium MySeries can not exist.

Voyagers! TV Series (1982–1983)

31-12-2016 01:20

Hoi,

Deze serie schoot me te binnen maar zag hem niet in de database staan. De serie heeft korter gelopen dan ik mij herinner (20 afl.). Weet dat de hoofdrolspeler Jon-Erik Hexum vroegtijdig overleden is door een schotwond van een prop gun.

Zouden jullie deze kunnen toevoegen?

Voyagers! TV Series (1982–1983)
Phineas Bogg (Jon-Erik Hexum) was lid van een organisatie van tijdreizigers 'Voyagers' genaamd, die met de hulp van een jongen, Jeffrey Jones (played by Meeno Peluce) uit 1982, er voor zorgde dat de geschiedenis zoals we die kennen, liep zoals bedoeld. Mocht dit niet het geval zijn dan moest de geschiedenis een handje geholpen worden. Voor het tijdreizen wordt een apparaat gebruikt dat veel weg heeft van een groot zakhorloge genaamd een 'Omni'.

Bogg en Jeffrey ontmoeten elkaar voor het eerst als Bogg's Omni hapert en hem naar 1982 brengt terwijl hij eigenlijk niet verder dan 1970 zou kunnen reizen. Dit brengt hem in het wolkenkrabber appartement van Jeffrey's oom en tante die sinds de dood van zijn ouders voor hem zorgen. Bogg's handboek met daarin de beschrijving zoals de geschiedenis zou moeten voltrekken, wordt door Jeffrey's hond gepakt en in de worsteling om deze terug te krijgen valt Jeffrey uit het raam. Bogg springt achter hem aan en weet hem te redden met behulp van de Omni.
Met zijn handboek in 1982, had Bogg (die meer interesse had in de dames dan in de geschiedenis en dus duidelijk niet echt opgelet had tijdens zijn training/geschiedenislessen), de kennis van Jeffrey nodig, wiens vader een geschiedenis professor was, om hem te helpen. Jeffrey's kennis was zeer waardevol, bijvoorbeeld in de eerste episode waar ze er voor moesten zorgen dat baby Mozes die in zijn mandje op de Nijl dreef bij de Farao's dochter terecht kwam. (Vertaald uit https://en.wikipedia.org/wiki/Voyagers! - Plot)

Verder wens ik iedereen een goed 2017 toe!

You must be logged in to give a comment.